Krapinska legenda o braći Čehu, Lehu, Mehu i sestri Vilini

Legenda o Čehu, Lehu i Mehu vodi nas u doba kada su Rimljani vladali našim krajevima, a Krapina je bila centar kneževine kojom je vladao knez Hrvat. Kneza su naslijedili sinovi Čeh, Leh, Meh i kćerka Vilina.Braća su na susjednim brdima sagradila još dva grada: Psar na Josipovcu i drugu na brdu Šabac, a između Psara i mjesta na kojemu je danas Stari grad, braća su dala sagraditi kožnati most gdje su jedan drugome dolazili na tajne pregovore jer su htjeli srušiti Rimljane te su se htjela osloboditi rimskog gospodarstva i skovala su plan kako će to učiniti.
Njihovu tajnu odala je sestra Vilina koja je tajno ljubovala s rimskim vojskovođom. Braća ga pogube, a Vilina je u strahu pred osvetom braće pobjegla u špilju nedaleko Krapine koju ljudi još i danas nazivaju Ljubine ili Viline jame gdje su je prihvatile njezine imenjakinje vile i tamo je Vilina rodila sina.Jednog dana kada su braća bila u lovu, ugledala su Vilinu kako se sunča ispred pećine, uhvate je i odvedu u tvrđavu Krapina, te je uzidaju u tornju na vratima drugog dvorišta.
Vile su preuzele brigu za dijete. Međutim, jednoga dana razišle su se po šumi i ostavile Vilinina sina samoga. U njihovu je spilju utrčao vol, zaletio se u dijete koje se igralo zlatnom jabukom i nabio ga na rogove. Vol je skočio kroz podzemni put koji vodio ispod brda Velikoga Žljeba i Hajdinskoga Zrna u šumu. Dijete je umrlo, a pronašao ga je neki pustinjak i sahranio. Budući da je dijete imalo lijepu glavu, to se mjesto danas zove Lepoglava.Rimljani su krenuli u osvetu i pokoravanje pobunjenog naroda. Braća su uvidjela da Zagorje neće moći odoliti moćnoj rimskoj vojsci. Nakon vijećanja sa starješinama, braća i svi odličnici odlučili su pobjeći. Nakon što su prešli Dunav, razdvojili su se u tri smjera jer znali su se narod našega (slavenskoga) jezika daleko pruža preko Dunaja – Dunava.   Kad su pobjegli dovoljno daleko, osnovali su nove države. Čeh je osnovao Češku, a Leh zemlju Lehiju (stari naziv za Poljsku). Meh, koji se u nekim verzijama legende zove Rus, osnovao je Ruteniju. To je latinski naziv za srednjovjekovnu državu Kijevsku Rus’, koja se danas nalazi u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji.Krapinski keramičari su u spomen na trojicu braće izradili trodijelnu posudu – tri spojena vrčića i time dali svoj doprinos u obliku legende – zajedničkoj borbi i jedinstvu svih Slavena.