Bedaki noriju saki dan, a pametni samo na Fašnik! – Pogledajte kompletan program Samoborskog fašnika

Samoborski fašnik
Ovogodišnje izdanje Samoborskog fašnika, 196. po redu, koje će trajati od 18. veljače do 1. ožujka, omogućit će svima koji to žele savršenu zabavu pod maskama, zato “denite masku da bute lepši” jer “bedaki noriju saki dan, a pametni samo na Fašnik!”. Ovdje pogledajte kompletan program Samoborskog fašnika.

Samoborski fašnik - program
Samoborski fašnik – programOdigrajte naš kviz o seriji Gruntovčani!