Uvjeti kupovine

Ovi uvjeti kupovine reguliraju odnos između Vas kao kupca i nas:

Elann Studio, obrt za grafički dizajn i usluge, vl. Leo Benkek

Mlinarska 35A, 48000 Starigrad (Koprivnica)

Kupci mogu biti pravne i fizičke osobe iz Republike Hrvatske.

 

Prodavač se obvezuje voditi poslove u skladu sa zakonima važećima na teritoriju Republike Hrvatske i EU.

Prodavač se obvezuje štititi podatke o kupcima te ih koristiti samo za izvršenje narudžbe.

Prodavač se obvezuje poslati naručene proizvode na vrijeme u skladu s uvjetima dostave. U slučajevima kada dostava traženih proizvoda nije moguća, cjelokupni plaćeni iznos ćemo Vam refundirati u roku od 14 dana.

 

Kupac je odgovoran za točnost i cjelovitost podataka koje je naveo kroz proces narudžbe

Mi nismo odgovorni za krivo naručene proizvode. Kupac ima pravo vratiti proizvode bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda. Kupac je obvezan zaštititi osporene proizvode i vratiti ih u njihovom izvornom i nepromijenjenom stanju. Kajkavski internet trgovina šalje sve pošiljke u potpunom stanju i u odgovarajućoj ambalaži te ne može biti odgovoran za štetu koja je mogla nastati tijekom transporta. Predlažemo da po primitku pregledate pošiljku te ukoliko je došlo do oštećenja, bez odgode prijavite nedostatke dostavljaču.  Za više informacija posjetite stranice GLS-a.

 

Za sve narudžbe i račun dobivate na email.

Obavijest o pravu na raskid ugovora sklopljenog na daljinu te Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovoj stranici niže ili isti zatražiti na email.

Sva komunikacija vezana uz prigovore u vezi narudžbi treba se obaviti putem pošte na adresu:

Elann Studio, obrt za grafički dizajn i usluge, vl. Leo Benkek

Mlinarska 35A, 48000 Starigrad (Koprivnica)

ili putem e-maila elann.studio@gmail.com

 

Cijene proizvoda izlistanih u webshopu su u eurima

Sve slike i ostali sadržaj prikazan na stranici su zaštićeni i mi ili naši trgovci zadržavaju isključivo pravo na korištenje svih sadržaja.

Svaki pokušaj ilegalnih aktivnosti prema sustavu, kao i falsificiranja informacija biti će proslijeđeni relevantnim institucijama.

Korištenjem ove internet trgovine pristajete na navedene Uvijete korištenja, te na primjenjive zakone RH i EU.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti online ili slanjem poštom koristeći obrazac propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljnu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora.

Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača po Osjeku IV, članak 72 koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.

• svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,
• u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji , rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed

• u slučaju povrata robe trošak dostave paketa prema prodavaču snosi kupac

• ako je jednom narudžbom potrošač naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavaka 1.ovog članka započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe

Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Isključenje prava na otkaz ugovora Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru: o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,

• prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
• prodaji audio ili videozapisa, te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,
• prodaji knjiga i drugih publikacija.

 

 

Zadržavamo pravo izmjene Uvijeta u bilo koje vrijeme bez najave.