Internet trgovinom www.kajkavski.com upravlja:

TiM Mediji, vl. Matija Miklaužić i Tomislav Bajcer

Podgora Krapinska 95

49 000 Krapina

Upisan u Obrtni registar: 10.10.2020.

______________________________________

e-mail:

info@kajkavski.com